A new season, a new Izakaya training! Thanks guys for listening to us for 5 hours straight. Happy season! @izakaya_official @the_entourage_group @vinoycoibiza #vinoyco #izakayaibiza #izakaya #ibiza #sake #sakesommelier #saketraining #winetraining #winetasting #saketasting

Instagram filter used: Normal

Photo taken at: Vino & Co Ibiza

View in Instagram ⇒