Our first BIG Bordeaux’s are in! @vinoycoibiza #vinoyco #vinoycoibiza #wineshop #winelovers #ibiza #bordeaux #margaux #pomerol #saintestephe #bigreds

Photo taken at: Vino & Co Ibiza

View in Instagram ⇒