The boys have started prepping…! It already smells so good at Vino&Co! Make sure to be there tonight, as from 6pm! @vinoycoibiza #vinoyco #vinoycoibiza #chefstable #vinoycowednesday #ibiza #winelovers #sakelovers #saketasting #winebites

Photo taken at: Vino & Co Ibiza

View in Instagram ⇒