This week we had the pleasure to host a sake tasting for Kunimare (Hokkaido), Daimon (Osaka), Kinmon (Akita) and Takasago (Hokkaido). So much variety, so much quality and still so difficult to pick your favourite! @vinoycoibiza #vinoyco #sake #saketasting #sakelovers #sakesommelier #ibiza #ibiza2017 #ibizawinter #japan #kampai

Photo taken at: Vino & Co Ibiza

View in Instagram ⇒